Get Entertained

Get Skillz

Kijk vooruit

Get skillz project

Get Skillz’ is een project dat de binding van anders bereikbare jongeren/jongvolwassenen wil aangaan door middel van actief leren en inzoomen op negatief eigen gedrag en deze omzetten in positieve skillz. Get Skillz legt met nadruk de aandacht op omzetten van negatief gedrag naar positief gedrag, hiervoor maken wij gebruiken van een holistische aanpak. Het project is voor jeugdigen en jongvolwassenen tot 30 jaar. Het project is toegankelijk voor zowel dames als heren.

Get Skillz traject gaan over voor hen herkenbare situaties waarin basisvaardigheden (leren luisteren, samenwerken etc.) geleerd worden. Maar is ook een laboratorium waar jongeren gedrag kunnen oefenen. M.a.w. talent wordt ingezet om contact te kunnen maken met deze moeilijke bereikbare doelgroep zodat de relevante partners een ingang geboden wordt om met de bovenstaande doelgroep in gesprek te treden en een relatie op te bouwen en onderhouden.

Met dit project wordt de immateriële zorg problematiek goed visualiseren en aanpakken. En de deelnemer goed voorbereiden op het aanpakken/organiseren van hun materiële problematiek.

Dit traject is een unieke ervaring om veel te leren en hem/haar met zijn eigen kracht sociaal mee te laten draaien in onze maatschappij. De deelnemers krijgen uitgebreide workshops, van logopedie tot management, maar wat ze vooral gaan doen is schrijven. Ervaren rappers gaan hun skills overbrengen en zij zullen de talenten met schrijven, de juiste beats uit te zoeken, bij het opname proces etc. Zij die geen rap talent hebben zullen in samenwerking met elkaar/andere boodschappen/teksten/lyrics ontwikkelen en deze samen produceren.

Doelgroep

We richten ons op deelnemers in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar. Onder deelnemers verstaan wij, de jongeren of jongvolwassene die in beeld zijn of dreigen te komen bij justitie, (jeugd)reclassering, penitentiaire inrichtingen, scholen en (jeugd)hulpverleningsinstellingen. Bij de aanpak wordt uitgegaan van het perspectief van de deelnemers en de ontwikkelende praktijk.
Wat levert deze time out op?

  • In kaart brengen van gedrag- en denkpatronen.
  • Focus ontwikkelen. aanscherpen van doelen
    Je gaat je tijdens deze retraite op alle vlakken verbonden voelen waardoor je handelen afgestemd raakt op de kwalitatieve groei van alles en iedereen. Dat maakt je handelen duurzaam.
  • Aansterken van creativiteit en daadkracht.
  • Spirituele en mentale groei

Wat doen wij anders dan anderen?

Werkwijze

Tot nu toe is er in de hulp of begeleiding nooit intensief ingezoomd op identiteitsontwikkeling versus normen waarden in de westerse wereld. Jongeren leven in twee werelden waardoor en conflict situaties kunnen ontstaan die terugkomen in gedrag en houding. Hieruit komt onbegrip, afstand tot de samenleving stigmatisering en het uiten van negatieve emoties in gedrag, houding , zang/poëzie( rap) Het doel is om deze twee werelden te verbinden. Door mee te gaan met de huidige trends en ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s die onder deze doelgroepen leven.

Na de intake zal er een samenwerkingsovereenkomst worden getekend en een machtiging om informatie op te vragen en te delen met eventuele betrokken samenwerkingspartners. Als er sprake is van te grote dat complexiteit zullen wij dit na max. 2 weken aangeven aan de aanmelder en met de goedkeuring van de aanmelder het traject beëindigen.

De interventies en trainingen die worden ingezet zijn op maat en kunnen pas na aanmelden worden ingepland. Denk bijvoorbeeld aan: agressietrainingen, tell a secret training ( anti snitch programma), selflove training etc.

Per traject zal nauwkeurig een logboek worden bijgehouden waarin de contactmomenten deze worden opgenomen en geregistreerd. De behaalde resultaten zullen worden afgestemd met de hulpvraag.
Per 4 weken zal er een evaluatie plaatsvinden van de persoon aan desbetreffende aanmelder.

Kosten
Intensief 12-16 weken offerte op maat
Time out los vanaf € 5000 (minimaal 10 dagen maximaal 3 weken ) offerte op maat.

Aanmelden?
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 01 feb 2020.
Start eerste groep: 30 maart 2020 ( minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemer)